ما مفتخریم بالای دو هزار نمونه کار کراتین داشته باشیم که تمامی کارهای ما بعد از شستشوی کراتینه است.